Forfatter: Peter Wilhjelm Nielsen

Ændringsforslag af vedtægter

Forslag til nye vedtægter for Alsønderup Lokalråd

Alsønderup Erhvervsklubs program for 2016

Se programmet for Alsønderup Erhvervsklub i 2016

Samarbejdsaftale for Arbejdsgruppen vedrørende Hillerød Vest Skolen, Alsønderup afdeling

Læs samarbejdsaftalen

Ekstraordinær og ordinær generalforsamling 2016

Borgermøde om flygtningeboliger

Læs om borgermødet den 20. maj, og se billeder fra mødet nedenfor:

Lokalrådets høringssvar vedr. flygtningeboliger

Læs lokalrådets høringssvar vedr. flygtningeboliger i Alsønderup.

Naboorientering vedr. flygtningeboliger

I forbindelse med at kommunen har modtaget ansøgning om ombygning af tidligere klub/institution Guldminen (Baunevej 4) til brug for husning af flygtninge, har de udsendt en naboorientering. Svarfrist for synspunkter eller bemærkninger skal være kommunen ihænde senest den 10. juni

Protest fra Lokalrådet vedr. møde om husning af flygtninge

http://alsonderup.dk/wp-content/uploads/2016/05/CCE15052016.pdf

Nyt fra lokalrådet i Lokalt Nyt

Skolen er et vigtigt aktiv Hvad skal der til for at kunne spille fodbold? Grundlæggende to ting: nogle spillere, som gider at spille fodbold, og rammerne: en bane og to mål. Det behøver ikke være et meget fint stadion, meget

Indvielse af ny trampesti i Nejede

Den nye sti blev officielt indviet d. 3 marts, hvor lokalrådet havde inviteret lokale borgere med til åbningen. lokalrådet havde også inviteret teknik og miljø udvalgsformand Tue Tortzen med til at klippe den røde snor  over sammen med næstformand for

Top