Høringer

2018
29. november: Høringssvar til Vejdirektoratet
Bilag: Vejforløb

2017
Oktober – høringsnotat fra Vejdirektoratet
31. august – Høring vedr. VVM analyse af Hillerødmotorvejens forlængelse

April – Lokalplan for Baunevej 2-6 – Lokalrådets høringssvar og Endelig lokalplan