Høringer

2018

November: Høringssvar til Vejdirektoratet 29.11.2018

2017

Oktober – høringsnotat fra Vejdirektoratet
31. august – Høring vedr. VVM analyse af Hillerødmotorvejens forlængelse

April – Lokalplan for Baunevej 2-6 – Lokalrådets høringssvar og Endelig lokalplan