Bestyrelsen

Formand:
Jesper Fogt Nielsen – Nejede

Næstformand og kasserer:

Carlo Medici – Nejede

Sekretær:
Leif Thomsen – Tulstrup

Bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Østergaard – Alsønderup
Tine Bojer Jørgensen – Nejede
Martin Boll – Tulstrup
Mette Jännes Larsen – Nejede

E-mail til bestyrelsen:
lokalraad@alsonderup.dk