Indvielse af ny trampesti i Nejede

06-IMG_6926 Den nye sti blev officielt indviet d. 3 marts, hvor lokalrådet havde inviteret lokale borgere med til åbningen. lokalrådet havde også inviteret teknik og miljø udvalgsformand Tue Tortzen med til at klippe den røde snor  over sammen med næstformand for lokalrådet Peter Wilhjelm Nielsen. Vi fra Alsønderup lokalråd er meget glade for at kunne indvie denne sti, der forbinder Rævegravvej og Møllehøjvej.

Det giver nu alle interesserede mulighed for at bevæge sig ud og nyde det specielle istidslandskab og de mange sjældne dyr, der kan opleves i området, bl.a en stor bestand af krondyr, havørn og rød glente.

10-IMG_6931Det er med kommunes hjælp at vi har fået reetableret stien og de overtager gså vedligeholdelsen. Vi har i lokalrådet længe arbejdet på at få etableret stier, der forbinder hele området fra Gribskov til Pølåens udløb i Arresø og det er nu den første sti vi indvier i dag. Vi håber at kommunen vil arbejde videre med vores projekt med de øvrige stier.

Tue Tortzen udtalte ved åbningen at han helst havde set at det var en cykelsti fra Nejede til Alsønderup han havde åbnet i dag, men denne sti er da en begyndelse.

På vegne af Lokalrådet

Peter Wilhjelm Nielsen