Nejede – Møllehøj Vandværk: Referat fra bestyrelsesmøde 21.02.2019

NEJEDE – MØLLEHØJ VANDVÆRK

Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar 2019 kl. 19.00 hos Poul Erik

Til stede: Niels Olsson, Carlo Medici og Poul Erik Sandholt

Fraværende: Jens Ole Mathiesen og Willy Jensen

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 • Meddelelser fra formanden

Intet nyt er godt nyt

 • Oprettelse af hjemmeside

Carlo undersøger pris m.m.

 • Godkendelse af referat fra sidste møde den 22. november 2018

Godkendt

 • Driftsrapport

Ingen brud eller andet økonomisk belastende.

 • Økonomi

      Årsrapport pr. 31. december 2018

           Årsrapporten gennemgået. Ser fornuftigt ud

 • Generalforsamlingen

Fastsat til onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00 på Kulsviergården.

 • Ændring af vedtægterne omkring antal af bestyrelsesmedlemmer til minimum 3 og max. 5.

Da det kan være svært at skaffe det tilstrækkelige antal personer, fremsætter bestyrelsen dette forslag.

 • Vandværkshaven

Passet pænt selv om sommeren har været meget tør.

 1. Næste møde

4. april 2019 kl. 19.00 hos Poul Erik

 1. Eventuelt

Intet

Venlig hilsen

Poul Erik