Nejede – Møllehøj Vandværk: Referat fra bestyrelsesmøde 22.11.2018

NEJEDE –MØLLEHØJ VANDVÆRK

Referat af bestyrelsesmøde den 22. november 2018 kl. 19.00 hos Poul Erik

Til stede: Niels Olsson (NO), Carlo Medici (CM) og Poul Erik Sandholt(PS).Udeblevet: Jens Ole Mathiesen (JM)

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Meddelelser fra formanden: De digitale registreringer forventes klar 1. december.Villy har fået det bedre. NO holder ham orienteret

3.Tilføjelser til dagsordenen: Regnskab og restancer er pr. 21. november 2018

4. Godkendelse af referat fra sidste møde den 13. august 2018: Godkendt

5. Driftsrapport: Intet

6. Økonomi: Regnskab pr. 21. november 2018Taget til efterretning. Restancer pr. 21. november 2018. Meget få. Taget til efterretning

7. Hvem skal være vores fremtidige vand leverandør? Vi må afvente og se hvordan Meløse får løst deressamarbejde med Hillerød Kommune.

8. Orientering om FVH møde den 26. september 2018. PS orienterede om mødet vedr. LER(ledningsregistret). Det er i fuld gang med at blive automatiseret, og når dette er på plads vil svartiden på forespørgsler være få timer.

9. VandværkshavenIkke den store arbejdsbyrde i år grundet tørken.

10. Næste møde torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00 hos PS

11. EventueltIntet

Referent Poul Erik Sandholt