Referat fra bestyrelsesmøde 7. oktober 2015

Referat fra Best.møde 7.10

Emne: generalforsamling 27.10.15

Vi skal finde en dirigent: Ole Caspersen er foreslået – HHM kontakter Ole og alternativt Palle Madsen

Formandens beretning udsendes til medlemsforeningerne, inkl. Referat fra Midtvejsmøde.
Alle medlemmer sender input til HHM med deadline senest mandag 12.10.15 kl. 08.00.
Læs og kom evt. Med kommentarer til HHMs beretning.
Der mangler input fra:
Merete
Steen
Peter
Hugo

HHM reserverer Kulsviergården til dagen
Det besluttes på dagen om Lokalrådet er vært for øl og vand eller om deltagere kan købe.
Regnskabet ligger til revision og der er ingen afklaring om han ønsker at stille op igen.

Der er pt. Ingen indkomne forslag til generalforsamlingen

Fastsættelse af kontingent – vi foreslår at det forsætter uændret og afventer nye vedtægter, før der arbejdes med ændringer af det.

Revisorer foreslås genvalgt

Hugo kommer med et kort oplæg om arbejdet med vedtægtsændringer.
Desiree laver referat om Midtvejsmøde

Hjemmeside – der er et møde mandag 12.10.15 hvor hjemmesiden overdrages til Hugo og Peter.
Til info er der to grupper på Facebook i nærområdet

Facebook-gruppen Tulstrup, Alsønderup Nejede
Facebook – Alsønderup sogns lokalråd
Peter sender kommissoriet fra trafik, veje og stier til alle medlemmer
Hugo laver en skabelon til kommissoriet så det ser ensartet ud
DeAdline til lokalnyt 21.10.15

Ref. Af Midtvejsmøde
Vigtigt at fremhæve at vi synes at kommunikationen fra kommunens side er ekstremt mangelfuld og vi efterlyser meget mere kommunikation fra udvalg og forvaltning.

Mail fra Lise vedr. Skolestier. Interessant og vi arbejder videre med ideen.

Der skal stille to lokalrådsmedlemmer til deltagelse i møde vedr. Tulstrup børnehus 2.11.15
HHM og Desiree deltager i mødet.
DG sender papirer fra Region H og kommunen vedr. TSG’s tilkørsel af store mængder jord

Næste møde Generalforsamling 27.10.15