Bestyrelsen

Formand:
Henrik Østergaard – Alsønderup

Næstformand og kasserer:
Carlo Medici – Nejede

Sekretær:
Leif Thomsen – Tulstrup

Bestyrelsesmedlemmer:
Tine Bojer Jørgensen – Nejede
Jesper Fogt Nielsen – Nejede
Hanna Bjørnøy Sommersel – Nejede
Mette Jännes Larsen – Nejede

E-mail til bestyrelsen:
lokalraad@alsonderup.dk