Bestyrelsen

Formand:
Klavs Jørgensen – Alsønderup

Næstformand:
Carlo Medici – Nejede

Kasserer:
Carlo Medici – Nejede

Sekretær:
Leif Thomsen – Tulstrup

Bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Østergaard – Alsønderup
Mette Jannes Larsen – Nejede
Tine Bojer Jørgensen – Nejede

E-mail til bestyrelsen:
lokalraad@alsonderup.dk

Suppleanter:
Ingen valgt