Informationer og høringer

2023
03. november: Hillerød kommunes infomøde på Kulsviergården, om placering af Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) på Alsønderup Skole:

2018
29. november: Høringssvar til Vejdirektoratet
Bilag: Vejforløb

2017
Oktober – høringsnotat fra Vejdirektoratet
31. august – Høring vedr. VVM analyse af Hillerødmotorvejens forlængelse

April – Lokalplan for Baunevej 2-6 – Lokalrådets høringssvar og Endelig lokalplan