Nejede – Møllehøj Vandværk

Vandværket er et brugerejet vandværk, som forsyner beboerne i Nejede & Møllehøj området samt sommerhusområdet Lykkesholm. Vandet leveres fra Meløse Vandværk på hvis hjemmeside man kan se vandkvaliteten. Al henvendelse vedrørende vand foregår til formanden for Nejede-Møllehøj Vandværk.

Vandværket er et andelsselskab, som ejes af de 49 fastboende grundejere, de 152 sommerhusejere er købere af vand fra værket.

Nejede-Møllehøj vandværk ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af og iblandt andelshaverne ved hvert års almindelige generalforsamling.
Der indvarsles til generalforsamling ved brev til hver enkelt andelshaver.

Vandværkets vedtægter og takst-regulativ tilsendes alle nye grundejere. Ved køb eller anden overdragelse er det købers pligt selv at tilmelde sig vandværket, og der opkræves et ekstra gebyr, hvis tilmelding ikke sker.

Værket er tilsluttet “Foreningen af private vandværker i Hillerød kommune”, som udgøres af de 11 private vandværker i Hillerød kommune.

Du kan hente/læse “Regulativ for almene vandforsyninger i Hillerød Kommune” og vedtægter for Nejede-Møllehøj Vandværk længere nede på denne side.

Værkets VVS-installatør er:
Claus Larsen VVS
Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød
Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290
Claus-vvs@tdcadsl.dk

Bemærk, at henvendelser om akutte spørgsmål vedrørende ledningsbrud, utætheder og ødelagte stophaner osv. rettes til formanden. Andre henvendelser bedes rettes til administrator for Vandværkskontoret. 

Formand for bestyrelsen:
Niels Olsson
Rævegravvej 5
3400 Hillerød
Telefon: 2096 8462
nielsoluf@yahoo.dk

Administrator:
Vandværkskontoret
v/Ulla Lund Nielsen
Tulstrupvej 4
3400 Hillerød
Telefon: 4290 9091
kontor@nejedevand.dk

kontor@nejedevand.dk