Møder

Lokalrådet holder møde hver anden måned. Årets Generelforsamling ligger typisk i oktober. 

Hvis du har ønsker til Lokalrådets dagsorden er du velkommen til at sende en e-mail. Se under fanen Kontakt.