Måned: maj 2016

Naboorientering vedr. flygtningeboliger

I forbindelse med at kommunen har modtaget ansøgning om ombygning af tidligere klub/institution Guldminen (Baunevej 4) til brug for husning af flygtninge, har de udsendt en naboorientering. Svarfrist for synspunkter eller bemærkninger skal være kommunen ihænde senest den 10. juni

Udgivet i Ikke kategoriseret

Protest fra Lokalrådet vedr. møde om husning af flygtninge

http://alsonderup.dk/wp-content/uploads/2016/05/CCE15052016.pdf

Udgivet i Ikke kategoriseret