Måned: maj 2016

Naboorientering vedr. flygtningeboliger

I forbindelse med at kommunen har modtaget ansøgning om ombygning af tidligere klub/institution Guldminen (Baunevej 4) til brug for husning af flygtninge, har de udsendt en naboorientering. Svarfrist for synspunkter eller bemærkninger skal være kommunen ihænde senest den 10. juni

Protest fra Lokalrådet vedr. møde om husning af flygtninge

http://alsonderup.dk/wp-content/uploads/2016/05/CCE15052016.pdf

Top