Forfatter: Lokalrådet

Nejede – Møllehøj Vandværk: Referat fra bestyrelsesmøde 21.02.2019

NEJEDE – MØLLEHØJ VANDVÆRK Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar 2019 kl. 19.00 hos Poul Erik Til stede: Niels Olsson, Carlo Medici og Poul Erik Sandholt Fraværende: Jens Ole Mathiesen og Willy Jensen Godkendelse af dagsorden Godkendt Meddelelser fra formanden

Nejede – Møllehøj Vandværk: Referat bestyrelsesmøde 22.11.2018

NEJEDE – MØLLEHØJ VANDVÆRK Referat af bestyrelsesmøde den 22. november 2018 kl. 19.00 hos Poul Erik Til stede: Niels Olsson (NO), Carlo Medici (CM) og Poul Erik Sandholt(PS). Udeblevet: Jens Ole Mathiesen (JM) 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Meddelelser

Lokalrådet: Referat fra bestyrelsesmøde 09.01.2019

  Deltagere: Klavs Jørgensen (KJ) – Carlo Medici (CM) – Henrik Østergård (HØ) – Tine Bojer Jørgensen (TBJ) – Hanna Sommersel (HS) og Leif Thomsen (LT) – Afbud: Mette James Larsen (MJL) p.g.a. barselsorlov.   Formanden bød velkommen til Hanna

Etiket:

Vejdirektoratet: Høringssvar 29.11.2018

Vejdirektoratet   Havnegade 27 1058 København K www.vvm-hillerod.vd.dk Kopi til Hillerød Kommune November 2018 Høringssvar til VVM-undersgelsen vedr. forlængelsen af Hillerødmotorvejen Alsønderup Sogn og lokalområde består af bl.a. Alsønderup, Tulstrup, Nejede og Lykkesholm med opland vest for Hillerødmotorvejens forlængelse. Mange

Nejede – Møllehøj Vandværk: Referat fra bestyrelsesmøde 22.11.2018

NEJEDE –MØLLEHØJ VANDVÆRK Referat af bestyrelsesmøde den 22. november 2018 kl. 19.00 hos Poul Erik Til stede: Niels Olsson (NO), Carlo Medici (CM) og Poul Erik Sandholt(PS).Udeblevet: Jens Ole Mathiesen (JM) 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Meddelelser fra formanden: De

Lokalrådet: Referat fra bestyrelsesmøde 21.11.2018

Lokalrådet: Referat fra bestyrelsesmøde 21.11.2018   

Møde om motorvejsprojektet 13. november kl. 19.00

Kære alle Lokalrådet har arrangeret et borgermøde med Vejdirektoratet om det kommende motorvejsprojekt. Der vil være særligt fokus på betydningen for Tulstrup og Alsønderup, så kom og få mere at vide og stil de spørgsmål som du måtte have. Vi

Nyt om gadekæret

Så er der gode nyheder om gadekæret i Alsønderup:-) Vi har nemlig fået følgende melding fra Louise Wiinblad Sørensen, projektleder og landskabsarkitekt i Hillerød Kommune:   ”Efter vi har gravet slam og dunhammer væk viser det sig, at der er

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Generalforsamling 2018

Indvielse af nationalparken den 3. juni 2018 på Kulsviergården

Der er indvielse af nationalparken, Kongernes Nordsjælland, den 3. juni 2018 kl. 13.15 på Kulsviergården – se mere her

Top