År: 2016

Lokalrådet byder de to nye familier velkommen

Vi er i Alsønderup Lokalråd utroligt glade for, at borgerne er blevet hørt med hensyn til flygtninge, der flytter til byen. Vi glæder os derfor over, at det nu er besluttet at det bliver to familier, der flytter ind i

Så kom beslutningen: Plads til to flygtningefamilier i det tidligere klubhus

Alsønderup lokalråd har sammen med mange borgere og foreninger i lokalområdet det sidste halve år fulgt tæt med i kommunens overvejelser om at indrette det tidligere klub Guldminen på Baunevej til flygtningefamilier. I den forbindelse har både lokalrådet og andre

Alle kan nu blive valgt til lokalrådet

Alsønderup lokalråd har fået nye vedtægter. På en ekstraordinær generalforsamling 13. september vedtog man at godkende et forslag til nye vedtægter. Forslaget til vedtægter var lavet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra lokalrådet, ASGI, Kulsviergården, Alsønderup Vandværk og Nejede-Møllehøj

Ændringsforslag af vedtægter

Forslag til nye vedtægter for Alsønderup Lokalråd

Alsønderup Erhvervsklubs program for 2016

Se programmet for Alsønderup Erhvervsklub i 2016

Samarbejdsaftale for Arbejdsgruppen vedrørende Hillerød Vest Skolen, Alsønderup afdeling

Læs samarbejdsaftalen

Ekstraordinær og ordinær generalforsamling 2016

Borgermøde om flygtningeboliger

Læs om borgermødet den 20. maj, og se billeder fra mødet nedenfor:

Lokalrådets høringssvar vedr. flygtningeboliger

Læs lokalrådets høringssvar vedr. flygtningeboliger i Alsønderup.

Naboorientering vedr. flygtningeboliger

I forbindelse med at kommunen har modtaget ansøgning om ombygning af tidligere klub/institution Guldminen (Baunevej 4) til brug for husning af flygtninge, har de udsendt en naboorientering. Svarfrist for synspunkter eller bemærkninger skal være kommunen ihænde senest den 10. juni

Top