Måned: oktober 2015

Ordinær generalforsamling

Alsønderup Sogns Lokalråd afholder ordinær generalforsamling Tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 19.00 på Kulsviergården Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Budget til orientering Valg af bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og af revisor

Top