Ordinær generalforsamling

Alsønderup Sogns Lokalråd afholder ordinær generalforsamling Tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 19.00
på Kulsviergården

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Budget til orientering
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter
  8. og af revisor
  9. Orientering om forslag til vedtægtsændring i 2016
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være

formanden i hænde senest to uger før på mail:

hhm@hhmejendomme.dk eller på telefon 60432828

Bestyrelsen