Kategori: Aktiviteter

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Generalforsamling 2018

Indvielse af nationalparken den 3. juni 2018 på Kulsviergården

Der er indvielse af nationalparken, Kongernes Nordsjælland, den 3. juni 2018 kl. 13.15 på Kulsviergården – se mere her

Referat fra generalforsamlingen 27. oktober 2015

Referat fra Alsønderup sogns lokalråds generalforsamling Afholdt 27.10.2015 kl. 19.00 på Kulsviergården Deltagere: Formand Hans Henrik Mortensen(HHM), næstformand Peter Wilhjelm Nielsen(PWN), sekretær Desiree Grandjean(DG), menigt medlem Carlo Medici (CM), Hugo Holm Hansen(HHH), Merete Klem Andersen (MKA), suppleant Steen Lange Jensen(SLJ).

Referat fra bestyrelsesmøde 7. oktober 2015

Referat fra Best.møde 7.10 Emne: generalforsamling 27.10.15 Vi skal finde en dirigent: Ole Caspersen er foreslået – HHM kontakter Ole og alternativt Palle Madsen Formandens beretning udsendes til medlemsforeningerne, inkl. Referat fra Midtvejsmøde. Alle medlemmer sender input til HHM med

Ordinær generalforsamling

Alsønderup Sogns Lokalråd afholder ordinær generalforsamling Tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 19.00 på Kulsviergården Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Budget til orientering Valg af bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og af revisor

Mød byrødderne til en lokal snak

D. 19. september kl. 13.00 på Kulsviergården i Alsønderup Af hensyn til arrangementet på Kulsviergården skal du tilmelde dig frokostmødet senest 7. september. Prisen for frokost er kr. 200,- excl. drikkevarer. Tilmelding sker på mail til lokalrådet ved Hugo Holm

Debatmøde om Alsønderup Skole

Lokalrådet inviterer til debatmøde om Alsønderup Skole Tirsdag den 26. maj kl. 19-21 på Alsønderup Skole På mødet deltager formand for Børne- og familieudvalget i Hillerød Kommune Rikke Macholm, skolebestyrelsen og skoleledelsen. Kom og stil spørgsmål, fortæl om jeres gode

Alsønderup Fester

Nordsjællands største loppemarked holdes igen i år Kristi Himmelfartsdag, der i år er d. 14. maj 2015 Læs mere på Alsønderup Festers hjemmeside  

Top