Alle kan nu blive valgt til lokalrådet

Alsønderup lokalråd har fået nye vedtægter. På en ekstraordinær generalforsamling 13. september vedtog man at godkende et forslag til nye vedtægter. Forslaget til vedtægter var lavet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra lokalrådet, ASGI, Kulsviergården, Alsønderup Vandværk og Nejede-Møllehøj Vandværk, og efter en god debat med mange opklarende spørgsmål, kunne dirigenten, Ole Kaspersen sætte forslaget til afstemning og konstatere, at det var vedtaget enstemmigt.

Det har gennem nogle år været et ønske i lokalrådet at få moderniseret vedtægterne, så de kom til at passe bedre med de faktiske forhold i lokalrådet. Oprindeligt bestod lokalrådets bestyrelse alene af aktive bestyrelsesmedlemmer fra de tilsluttede organisationer, idrætsforeningen, vandværkerne osv. Men gennem de senere år har det ikke været muligt at skaffe nok bestyrelsesmedlemmer ad den vej. Både fordi foreningerne har haft nok at gøre med at passe deres egen organisation, men også fordi man efterhånden trak for store veksler på nogle få personer.

Derfor har lokalrådets bestyrelse de sidste fire-fem år primært bestået af personer, der selv om de er udpeget af foreningerne, ikke er bestyrelsesmedlemmer i disse. Så af hensyn til at få vedtægterne til at svare til virkeligheden, og fordi at brede demokratiet endnu mere ud, besluttede lokalrådet sidste år at udarbejde et forslag til nye vedtægter. Så flere der har tid og lyst kan være med i lokalrådets arbejde. Både i lokalrådets arbejdsgrupper, men også direkte i ledelsen.

Nye vedtægter

De nye vedtægter adskiller sig primært fra de tidligere på følgende tre områder:

  1. Foreningerne kan stadig opstille kandidater til bestyrelsen. De kan endda bevare et flertal, hvis de ønsker det. Men som noget nyt kan alle borgere i Alsønderup Sogn over 18 år, der har tid og lyst stille op og forsøge at blive valgt til lokalrådets bestyrelse. Første gang på generalforsamlingen på Kulsviergården 26. oktober kl. 19:00.
  1. Alle der bor i Alsønderup Sogn er fremover principielt medlem af lokalrådet. Men skal altså ikke længere først være medlem af en lokal idrætsforening, grundejerforening eller lignende for at være medlem af lokalrådet og stille op til valg. Alle uanset baggrund er velkomne til at deltage aktivt i lokalrådets arbejde på alle niveauer.
  1. Det er kun foreninger og institutioner, der er tilknyttet lokalrådet, der betaler kontingent. Alle privatpersoner er kontingentfri og kan således gratis deltage i lokalrådets arbejde.

Det er lokalrådets håb, at de nye vedtægter vil bidrage til at flere får lyst og mulighed for at deltage i lokalrådets arbejde. Så lad mig slutte af med en lille opfordring: Tag kontakt til lokalrådet hvis du godt kunne tænke dig at være med til at præge livet i vores lokalområde, være med til at skabe en god lokal skole, bevare vores dejlige natur, sikre gode trafikforhold for vore børn, påvirke kommunens beslutninger osv.

Hugo Holm Hansen, bestyrelsesmedlem i lokalrådet