Nejede – Møllehøj Vandværk: Referat bestyrelsesmøde 22.11.2018

NEJEDE – MØLLEHØJ VANDVÆRK
Referat af bestyrelsesmøde den 22. november 2018 kl. 19.00 hos Poul Erik
Til stede: Niels Olsson (NO), Carlo Medici (CM) og Poul Erik Sandholt(PS).
Udeblevet: Jens Ole Mathiesen (JM)
1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2 Meddelelser fra formanden
De digitale registreringer forventes klar 1. december.
Villy har fået det bedre. NO holder ham orienteret
3 Tilføjelser til dagsordenen
Regnskab og restancer er pr. 21. november 2018
4 Godkendelse af referat fra sidste møde den 13. august 2018
Godkendt
5 Driftsrapport
Intet
6 Økonomi
Regnskab pr. 21. november 2018
Taget til efterretning
Restancer pr. 21. november 2018
Meget få. Taget til efterretning
7 Hvem skal være vores fremtidige vand leverandør?
Vi må afvente og se hvordan Meløse får løst deres samarbejde med Hillerød Kommune.
8 Orientering om FVH møde den 26. september 2018
PS orienterede om mødet vedr. LER (ledningsregistret). Det er i fuld gang med at blive automatiseret, og når dette er på plads vil svartiden på forespørgsler være få timer.
9 Vandværkshaven
Ikke den store arbejdsbyrde i år grundet tørken.
10 Næste møde
Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00 hos PS
11 Eventuelt
Intet

Referent Poul Erik Sandholt